Aroma marketing Toepassingen Apparaten Prijslijst Contakt / Div.
Startpagina Aroma marketing

Aroma marketing


hier vindt u ons Kontakt Impressum brochures in pdf formaat prijslist

Aroma marketing

FEITEN

Maak ook in uw onderneming of instelling gebruik van de positieve effecten van lucht-veredeling, U zal snel vaststellen dat het de moeite loont ! Hierna volgen enkele succes-volle toepassingen uit de praktijk:

Anja Stör van de universiteit Paderborn stelde vast : “… de onderzochte groep personen die in een lokaal dat met natuurlijke citroen-essentie werd veredeld toonden een tot 14,8% gestegen koopbereidheid. Verdere vaststellingen waren 18,8% gestegen commu-nicatie bereidheid, men verbleef 15,9% langer is deze begeurde ruimte en er was 14,8% gestegen interesse in de gepresenteerde producten”.

De geur-expert Fred Dale, kon in onderzoek de overmacht van het olfaktorische geheugen (het gedeelte in onze hersenen dat geuren herkent) duidelijk aantonen. Terwijl visuele herinneringen na 3 maand al voor 50% van hun intensiteit verliezen, bleken herinneringen gekoppeld aan een geurervaring, ook na 1 jaar slechts 20% van hun impact te hebben verloren.

In een test werd een groep van 45 personen gevraagd om hun mening te geven over twee paar identieke sportschoenen in twee aparte maar identieke lokalen opgesteld. De ene kamer was licht met bloesemgeur begeurd, terwijl de andere kamer volledig geurvrij was. Het resultaat was overduidelijk. 84% van de testpersonen verkozen het paar sport-schoenen dat in de begeurde kamer werd getoond.